• ساعت : ۱۱:۵:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 21
  • کد خبر : ۷۸۷۳۰
برگزاری كمیته اسنا د و مدارك پزشكی در بیمارستان امام رضا (ع) شبكه امیدیه .

 

برگزاری کمیته اسنا د و مدارک پزشکی در بیمارستان امام رضا (ع) شبکه امیدیه .

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان امیدیه  یکشنبه بیستم مرداد ماه 1398 کمیته اسناد ومدارک پزشکی ، با حضور مدیر بیمارستان ، مترون  ومسئولین واحد های  : مالی ، آمار ومدارک پزشکی ،  پذیرش ، ترخیص  و همچنین مسئولین بخشهای درمانی واقع در محل سالن آموزش بیمارستان امام رضا (ع)  شهرستان امیدیه برگزار شد .

    جاسم علی نشان مدیر بیمارستان امام رضا (ع) با حضور دراین  کمیته اظهار داشت :  برای احراز کیفیت مطلوب در ارائه خدمات بیمارستانی یک سیستم خوب و معتبر اطلاعات و آ'مار ضروری است . وجود کمیته ای تحت این عنوان به این هدف کمک مینماید. پرونده های پزشکی احتمالاً مفید ترین منبع برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده بشمار میروند . ( جزئیات وضعیت بیماران – تعامل بین بیماران و پرسنل درمانی – اطلاعات در مورد نتایج درمانی در این پرونده ها به سهولت قابل استحصال میباشد .

    سپس سارا حیدری زاده کارشناس ومسئول آمار ومدارک پزشکی بیمارستان به عنوان دبیر کمیته افزود :  از مسائل حائز اهمیت پرونده های بیمارستانی ، امکان انجام مطالعات همزمان و گذشته نگر میباشد . ابعاد آموزشی و پژوهشی و پیگیری نتایج درمانهای انجام شده در همین سطح قابل انجام است .

    وی اظهار داشت : استفاده های قانونی و جنبه های حقوقی مدارک پزشکی از دیگر مسائل مهم قابل تاکید در بحث آمار و مدارک پزشکی بشمار می رود.

    در پایان مصوب شد که :  موضوع پرونده نویسی و نحوه نگارش داده های پزشکی و درمانی بیماران در زمره مهمترین مسائلی است که باید روند منطقی و مطلوب داشته باشد و در سطح این کمیته نیز مورد بررسی و نظارت دائمی قرار داشته باشد
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0