• Ar
  • En
عنوان : بررسی پایش ستادی معاونت بهداشت دانشگاه از شبكه بهداشت ودرمان امیدیه .
کد خبر : ۷۵۶۰۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ 
ساعت : ۱۶:۲۶:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان امیدیه ، یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه سال 1397 دکتر حسین زاده معاونت بهداشت دانشگاه ورئیس مرکز بهداشت استان به همراه معاونین فنی واجرایی ، مدیران وکارشناسان بهداشت دانشگاه به منظور بررسی پایش وتحلیل شاخص های فنی ، ارزیابی عملکرد سامانه سیب و رفع نواقص احتمالی از این شبکه بازدید به عمل آوردند .

مهدی آبدیده مدیر شبکه بهداشت ودرمان امیدیه ضمن خیر مقدم از تشریف فرمایی دکتر حسین زاده معاونت بهداشت دانشگاه ورئیس مرکز بهداشت استان ، دکترضیغمی مدیر فنی معاونت بهداشت دانشگاه ، دکتر فرج زاده مدیر اجرایی معاونت دانشگاه وهیات همراه در خصوص اقدامات انجام شده در شبکه بهداشت ودرمان امیدیه برگزار شد،گفت : ما امیدواریم با پشتیبانی مسئولین شهرستانی ودانشگاهی بتوانیم استاندارد های مطلوب بهداشتی را درمراکز وخانه های بهداشتی خود به اجرا گذاشته  وبه نحو احسن به سود مردم به آمار بهداشتی مناسبی در تمام زمینه هابرسیم .

سپس دکتر حسین زاده در جلسه پسخوراندپایش که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد اظهار داشت : هدف ازاین پایش ها نظارت برنحوه ارائه خدمات وبسته های خدمتی به گروه های مختلف آماری جامعه است . بررسی شاخص های بهداشتی وفنی به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم محترم شهرستان امیدیه می باشد .

وی درادامه افزود : توصیه می کنم که همکارانم فرآیند آموزش را تقویت نموده ومدام درحال آموزش و وتقویت آموزش خود باشند .

ایشان در پایان اظهار داشت : اقدامات صورت گرفنه در شبکه بهداشت ودرمان امیدیه بیانگر ،  تلاش بی وقفه مدیر شبکه بهداشت درمان ، رئیس مرکز بهداشت ، پزشکان روستائی ، کارشناسان ستادی وبخصوص بهورزان عزیزی که در خط مقدم این جبهه قرار گرفته اند را مثبت ورضایت بخش قلمداد نمود .   


تعداد بازدید : 13

V5.1.0.0